Ο σημαντικότερος εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι:

 • δίκτυο υπολογιστών εξοπλισμένο με λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και γεωγραφικής ανάλυσης (ERDAS Imagine, eCognition, ENVI digital image software, ArcGIS και Manifold GIS),
 • digital projectors για διδασκαλία και παρουσιάσεις,
 • ρομποτικό εξακόπτερο για λήψη δεδομένων υψηλής ανάλυσης στο ορατό, υπέρυθρο και θερμικό μήκος κύματος,
 • GPS για εργασία πεδίου,
 • κάμερα και φακός fisheye για εκτίμηση του LAI στο πεδίο,
 • φορητός αισθητήρας υγρασίας στο πεδίο (TDR),
 • φορητός μετρητής χλωροφύλλης στο πεδίο,
 • σπεκτροραδιόμετρα στο ορατό, υπέρυθρο και μέσο υπέρυθρο,
 • σκοτεινός κουτί (θάλαμος) για λήψη φασματικών μετρήσεων στο εργαστήριο,
 • υπερφασματική κάμερα σάρωσης στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο,
 • σύστημα καταγραφής της συγκομιδής σε πραγματικό χρόνο.